top of page
17834391_1837932596224230_34087720465454
17854880_1837932576224232_73397425131365
17855506_1837932539557569_25025589219624

DOI CHAANG COFFEE

branding, packaging design, identity, art direction

6 International Design Awards

 

มีด้วยเหรอ..!!! ดีไซน์ที่ทำเพื่อพี่น้องเกษตรกร บรรจุภัณฑ์ใหม่ ล่าสุดของ แบรนด์กาแฟดอยช้าง
ดอยช้างเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟบนยอดเขาดอยช้าง ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Geographical Indication เป็นพื้นที่พิเศษในการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพระดับยุโรป โดยวิธีการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ Doi Chaang Coffee Original คือ สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวดอยให้มีวิถีชีวิตที่ดี มีหน้าที่การงานที่มั่นคง

บนพื้นที่ดอยช้างนั้นประกอบไปด้วย พี่น้องชาวเผ่าที่เก็บกาแฟหลากกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เผ่าอาข่า, เผ่าลีซู และ เผ่าจีนฮ๊อ ซึ่งพวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นมา แต่เมื่อกาแฟดอยช้างเป็นที่นิยมไปทั่วโลก จึงมีนักลงทุนอยากที่จะมาทำธุรกิจกาแฟบนดอยช้าง จึงชักชวนพี่น้องเกษตรกรเผ่าต่างๆ บ้างก็ถูกเงินซื้อไป บ้างก็ยังอยู่เพราะอุดมการณ์ที่แนวแน่

นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะสร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจในดอยช้าง โดยการใช้บรรจุภัณฑ์เป็นสื่อกลางของการสมานสามัคคี ด้วยการออกแบบโดยนำใบหน้าพี่น้องเผ่าต่างๆ มาใส่บน Pouch ในสูตรและรุ่นต่างๆของกาแฟ ด้วยสีหน้าใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของพี่น้องเกษตรกร มันแสดงถึงความสุขในการประกอบอาชีพการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ หลักการของบรรจุภัณฑ์ คือเราจะเปลี่ยนรูปหน้าผลัดวนกันไปในประมาณช่วงทุกๆ 1ปี เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำกาแฟคุณภาพไปขายทั่วโลก เมื่อบรรจุภัณฑ์หน้าของตนเองได้ถูกผลิตออกมาขาย

นี่แหละคือความภาคภูมิใจกับวงศ์ตระกูลของเค้าทุกคน พี่น้องเกษตรกรจะเอาไปใส่กรอบ และเก็บไว้เป็นประวัติศาตร์ในการบอกลูกหลานของเขาต่อไปว่า พวกเรา คือตัวแทนของแบรนด์ดอยช้าง ที่จะสรรสร้างและปักหมุดให้โลกรู้ว่ากาแฟดีๆของไทย ก็เริ่มจากกลุ่มพวกเขานี่แหละ นับเป็นแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะปกติแล้วบรรจุภัณฑ์จะช่วยส่งเสริมการขาย แต่บรรจุภัณฑ์ของกาแฟดอยช้างใหม่นี้ช่วยทำให้ทุกๆคนรักในองค์กร สมานสามัคคีกัน และยังช่วยส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรทุกๆคน

ร่วมเป็นหนึ่งเดียวอีกด้วย


เพิ่มเติม : ด้านหลังบรรจุภัณฑ์สามารถสแกน QR Code ได้ เพื่อที่จะ Tracking Data พื้นที่เพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรรายนั้นๆจริงๆ ว่าปลูกทั้งหมดกี่ไร่ และอยู่ตรงบริเวณไหน

20615889_806486172858721_525198673327047
69308677_1289308831243117_19360453285956
74158277_1337206406453359_37552629511251
73497870_1337206529786680_80701574608595
72649864_1324375841069749_57940784676329
30124353_926017694238901_487556189419628
69784389_1289308711243129_68503736019006
73260817_1337206549786678_55661423756857
74906723_1337206296453370_20769050474252
61360551_1215228775317790_57856318518046

Prompt Design is an international strategic brand

and packaging design agency with offices in Bangkok Thailand.

info@prompt-design.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
bottom of page