top of page
83546074_143711913288232_673390110251470
83672175_515776492408563_305810916821801
84765265_2619339601620863_72839605491156

HUG PHAYAO by CP RICE

packaging design, brand identity

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (ข้าวตราฉัตร) ได้ผลิตข้าวถุงน้องใหม่ Limited Edition แบรนด์ ฮักพะเยา (Hug-Phayao) ข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่ จ.พะเยา ที่มีลักษณะเฉพาะของอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่พิเศษ จากผืนนาดินเหนียวใกล้เชิงภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โอบล้อมด้วยภูเขาสูง ผสมผสานกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุที่เหมาะสม และสภาพอากาศที่พอดี ปราศจากมลพิษ จนเป็นข้าวหอมมะลิ คุณภาพดี เมล็ดเรียวยาว ขาว ใส และมีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ คงความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิ จ.พะเยา ได้อย่างลงตัว จนกระทรวงพาณิชย์ยกให้เป็นข้าวหอมมะลิที่ดีสุดในประเทศไทย คุณภาพอันดับ 1 ประจำปี 2562 และนอกจากนี้ รายได้จากข้าว “ฮักพะเยา” ทุกถุง ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกร จ.พะเยา ที่อยู่ในโครงการ GAP Plus ให้มีรายได้สูงขึ้น ข้าวที่เกษตรกรปลูกมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน เพราะบริษัทฯ รับซื้อข้าวคืนตามข้อตกลงการรับซื้อผลผลิตคืนในรูปแบบ “พะเยาโมเดล” ตามนโยบายของภาครัฐ

84153581_1004337109948262_53738905814307
83619041_159803618795900_557110026688895
83573736_538010066816359_422494967398871

Prompt Design is an international strategic brand

and packaging design agency with offices in Bangkok Thailand.

info@prompt-design.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
bottom of page