top of page

เหรียญวิ่งมาราธอนก้าวคนละก้าว และสายคล้องคอ ทำจากขยะ​

           "ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ"

              ประกอบไปด้วยเหรียญทั้งหมด 5 เหรียญ เป็นตัวแทนของ 5 ภาค ซึ่งแต่ละเหรียญจะมีความพิเศษที่การประดับลวดลายพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละภาคลงบนเหรียญ และถ้าสะสมเหรียญได้ครบทั้ง 5 ภาคก็จะสามารถนำเหรียญมาต่อซ้อนกันให้ กลายเป็น "ถ้วยรางวัลทรงพีระมิด" ได้อีกด้วย​

              พีระมิดนั้นเป็นรูปทรงอันน่าอัศจรรย์และทรงพลัง ด้วยยอดสามเหลี่ยมสูง เป็นสัญลักษณ์แห่งสติปัญญา รวมถึงการซ้อนทับของเหรียญแต่ละชิ้น ก็เป็นตัวแทนของแนวคิดว่า การรวมกันของพลังเล็กๆ สามารถทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้​

              สำหรับวัสดุที่ใช้ทำเหรียญนั้น เราเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลจากขยะพลาสติก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก PTTGC และ Srithai Superware ด้วยแนวคิดว่า นอกจากพวกเราจะสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีแล้ว พวกเรายังเป็นพลังเล็กๆ สนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยลดปริมาณขยะของประเทศไทยอีกด้วย

             เราร่วมกับ PTTGC ให้ระหว่างวิ่งไปในแต่ละภาคนั้น เราจะเก็บขยะจากขวดพลาสติกระหว่างทางนั้น แล้วนำไปรีไซเคิล เพื่อที่จะนำพลาสติกเหล่านั้น มาทำสายคล้องคอ หรือ ฉีดเหรียญในภาคอื่นๆต่อๆไปตลอดโครงการ

             โครงการ ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ พวกเรา Prompt Eco Design คือส่วนหนึ่งของ Prompt Design ได้ใช้งานออกแบบ ค่อยๆช่วยจุดประกายเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนตระหนักรู้ต่อไป

Eco Packaging Design : Prompt Design
Partners : มูลนิธิก้าวคนละก้าว, PTTGC, Srithai Superware
Start Project : March 2019

Prompt Design is an international strategic brand

and packaging design agency with offices in Bangkok Thailand.

info@prompt-design.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
bottom of page