คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์แห่งบริษัทพร้อมดีไซน์ (Prompt Design) ได้รับเชิญไปร่วมงานแถลงข่าว โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 58 (DEmark) และร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” วันนี้ 26 มีนาคม 2558 เวลา 8:45 น.- 16:30 น. ณ ห้อง ออคิดบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น!!!

Somchana