MITR PHOL SUGAR

branding, packaging design, identity, art direction

  การปรับบรรจุภัณฑ์น้ำตาลมิตรผลนั้น เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะพวกเราต้องการปรับเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ช่วยบอกหรือพูดคุยกับผู้บริโภคในหลากหลายประเด็นที่เค้าไม่รู้ หรือเข้าใจผิด ดังนั้นการปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่นั้น นอกจากทำให้ทันสมัยขึ้น แล้วยังสร้างระบบของแบรนด์ให้มี Identity ที่ชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสีของแบรนด์, รูปต้นอ้อยลักษณะต่างๆที่ดูเป็นธรรมชาติ หรือ PRODUCT BENEFIT ต่างๆอย่างชัดเจนอีกด้วย

หลังจากที่เราสื่อสารอย่างเป็นระบบเรียบร้อย สิ่งสำคัญต่อไปคือ การพาแบรนด์ให้ไปในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือการช่วยเป็นส่วนหนึ่งต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม เราจึงจะเห็นว่าน้ำตาลมิตรผลนั้น ได้ออกน้ำตาลถุงกระดาษออกมา นับเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของวงการน้ำตาลไทย อย่าง “มิตรผล” แบรนด์น้ำตาลยอดขายอันดับ 1 ในไทย ที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ที่ผ่านมามิตรผลให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนมาตลอดระยะเวลา 60 ปี ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะ “สร้างคุณค่า สร้างอนาคต” ให้กับทุกภาคส่วน และปีนี้ได้เปิดตัวแคมเปญใส่ใจสิ่งแวดล้อม “มิตรผลถุงกระดาษ” โดยเริ่มใช้ถุงกระดาษกับน้ำตาลอ้อยธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100%

ทางแบรนด์มิตรผลจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบ และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหานี้ ทางแบรนด์จึงเริ่มออกผลิตภัณฑ์น้ำตาลมิตรผลอ้อยธรรมชาติที่ด้านนอกเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษ ด้านในเป็น ไบโอ-พลาสติก ชนิดพิเศษที่ผลิตจากพืช สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100%  ถือเป็นแคมเปญที่รักษ์โลก เป็นมิตรกับธรรมชาติ และตอบโจทย์ในเรื่องของการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก

Prompt Design is an international strategic brand

and packaging design agency with offices in Bangkok Thailand.

info@prompt-design.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram