บรรจุภัณฑ์ข้าวนี้ ทำมาจากแกลบ


           พวกเราทำวิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับแบรนด์ข้าวศรีแสงดาว ผลิตกล่องข้าวที่ทำมาจากแกลบ เหลือใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัท โดยขึ้นรูปออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวหอมมะลิ GI ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ เราพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ของเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตให้คุ้มค่าที่สุด

            เรา Prompt Eco Design ให้คำปรึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ ต้นปี 2019 เพื่อให้อย่างน้อยๆเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยต่อไป

 

Project : Srisangdow GI Rice Packaging Design
Eco Packaging Design : Prompt Design
Client : Srisangdow Rice

Prompt Design is an international strategic brand

and packaging design agency with offices in Bangkok Thailand.

info@prompt-design.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram